Sök yrkesroll eller kompetens

Museipedagog / Museilärare lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens där museipedagog/museilärare ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens där museipedagog/museilärare ingår.
17953Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Museipedagog/Museilärare?
Lönen för övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens där museipedagog/museilärare ingår har en genomsnittslön på 35 900 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 42 500 kr. Lägst ligger Norra Mellansverige med 27 400 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Museipedagog/Museilärare?
Museipedagog/Museilärare är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 17 953 personer inom yrkeskategorin övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Museipedagog/Museilärare?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en museipedagog/museilärare så är historia, arkeologi och etnologi de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Museipedagog/Museilärare