Sök yrkesroll eller kompetens

Historia

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

79%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Historia populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Värt att notera är att efterfrågan har minskat något om man backar fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Historia?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Lärare i gymnasieskolan men även Ämneslärare, gymnasieskolan har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Gymnasielärare.
Vad tjänar man i yrken som använder Historia?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Gymnasielärare. Där är snittlönen 37 400 kr.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Historia. Här jämfört med hela yrkesgruppen Gymnasielärare.
Historia
Gymnasielärare

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Historia
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket