Sök yrkesroll eller kompetens

Undervisning

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

81%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Undervisning populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Värt att notera är att efterfrågan har minskat något om man backar fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Undervisning?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Lärare i förskoleklass men även Modersmålslärare i grundskolan och Ämneslärare, 7-9 har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Förskollärare.
Vad tjänar man i yrken som använder Undervisning?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Förskollärare. Där är snittlönen 32 600 kr.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Undervisning. Här jämfört med hela yrkesgruppen Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare.
Undervisning
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Undervisning
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket