Sök yrkesroll eller kompetens

Lärare i förskoleklass lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin förskollärare där lärare i förskoleklass ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin förskollärare där lärare i förskoleklass ingår.
65577Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Lärare i förskoleklass?
Lönen för förskollärare där lärare i förskoleklass ingår har en genomsnittslön på 32 600 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 35 100 kr. Lägst ligger Småland med öarna med 28 500 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Lärare i förskoleklass?
Efterfrågan efter yrkesrollen Lärare i förskoleklass har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 65 577 personer inom yrkeskategorin förskollärare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Lärare i förskoleklass?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en lärare i förskoleklass så är fritidshem, utvecklingsarbete och specialpedagogik de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Lärare i förskoleklass