Integritetspolicy

Uppdaterad 2022-06-21

Allmänt

Jobnet respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra grundläggande principer är enkla. Vi vill att användaren på webbplatsen ska vara anonym så länge det är möjligt. Vi arbetar för att göra det tydligt vilken data vi samlar in och varför den samlas in.

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet EU:s allmänna dataskyddsförordning, EU 2016/679, dvs GDPR.

Genom att använda Jobnet.se eller skicka in en ansökan samtycker du till att Jobnet behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

I första hand samlar vi in uppgifterna direkt från dig inom ramen för den relation som vi har med dig. Du kan vara kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer, samarbetspartners eller arbetssökande.

För att kunna skapa den bästa möjliga upplevelsen under och efter rekryteringsprocessen eller den bästa möjliga affärsmässiga relationen med dig eller din arbetsgivare behöver vi kunna hantera, bearbeta och lagra din data. Som jobbsökare kan de behandlade personuppgifterna delas med Jobnets kunder för de tjänster till vilken du som jobbsökare ansökt i rekryteringsprocessen. Detta sker endast om du aktivt godkänt det. Innan dess är du anonym.

Jobnet ansvarar för att de inloggningsuppgifter du anger lagras på ett krypterat sätt.

Personuppgifter vi samlar in

Exempel på personuppgifter vi kan komma att behandla är kontaktinformation, svar på intervjufrågor och frågeställningar som kommit in. Det kan också vara material som skickas till oss i samband med rekryteringsprocessen.

Varför behandlar vi dina uppgifter och rättsliga grunder?

Jobnet behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Jobnet behandlar dina personuppgifter för att kunna:

  • Avgöra jobbsökarens relevans för den aktuella tjänsten.
  • Administrera kontakt med kandidater.
  • Föra statistik för målgruppsoptimering.
  • Hantera eventuella tvister eller ärenden gällande påstådd diskriminering.

Samtycke från den registrerade

Du samtycker till att Jobnet som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera rekryteringen. Du samtycker till att personuppgifter samlas in när du gör en ansökan och lägger till personuppgifter om dig själv, personligen eller genom att använda en tredje part (som till exempel LinkedIn). Du samtycker också till att vi samlar in offentligt tillgänglig information om dig och sammanställer dem för rekryteringsändamålet. Som sökande samtycker du till att Jobnet sparar personuppgifterna så länge som krävs i hänsyn till gällande svensk lagstiftning.

Du har alltid rätt att återkalla detta om du inte längre vill att vi behandlar dina uppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på [email protected].

Lagring

De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas inom EU/EES.

Hur länge behandlas personuppgifterna?

Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften. Observera att en arbetssökande kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra dina personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar.

Vid upphörande av samtycke behåller vi dina uppgifter i två år från ditt senaste ansökningsdatum som bevisföring av en rättvis rekryteringsprocess, i enlighet med Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer och direktiv, därefter anonymiseras dina personuppgifter och all data som identifierar dig raderas

Säkerhet

Vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part. Vi kan komma att behöva överföra dina personuppgifter om det enligt lag krävs av myndigheter.

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och GDPR. Överföring av information via internet och mobila nätverk kan dock aldrig ske helt riskfritt vilket är viktigt att ta i beaktning.

Aggregerade data

Vi kan komma att dela aggregerad information (icke identifierbara personuppgifter) till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts och kan exempelvis bestå av statistik. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

Cookies

När du navigerar på hemsidan kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom dator, mobil eller surfplatta, vid navigering. Vi använder cookies för att underlätta din användning av våra tjänster samt för att inhämta information som exempelvis statistik om hur du hittade hit. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra vår sida och tjänster. Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i din enhet.

Ändringar i integritetspolicyn

Jobnet förbehåller sig rätten att revidera Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa på Jobnets hemsida. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Jobnets personuppgiftshantering

Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter: [email protected]

Cookies

Vad är Cookies

Cookies är små filer som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan, till exempel genom att komma ihåg val du har gjort så att ditt nästa besök blir lättare och gör webbplatsen mer användbar.

Hur och varför Jobnet.se använder cookies

Jobnet använder cookies för att till exempel komma ihåg val du gjort du om var du befinner dig, inställningar som du föredrar, räkna hur många besökare en sida har, enklare inloggning och registrering för våra tjänster.

Cookies från tredje part

För att veta mer om vilka cookies som hanteras av tredje part och deras policys klicka här.

Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur längedu är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur besökare använder vår sida och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälper oss att skapa bättre tjänster.