Sök yrkesroll eller kompetens

Läromedel

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

38%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Läromedel populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Undervisning. Här har efterfrågan också minskat jämfört med fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Läromedel?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Modersmålslärare i grundskolan men även Grundlärare, 4-6 och Grundlärare, förskoleklass och 1-3 har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Grundskollärare.
Vad tjänar man i yrken som använder Läromedel?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Grundskollärare. Där är snittlönen 37 900 kr.
Vad är populärt som liknar Läromedel?
Av liknande kompetenser är Litteratur, Samiska och Undervisning mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Läromedel. Här jämfört med hela yrkesgruppen Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare.
Läromedel
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Läromedel
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket