Sök yrkesroll eller kompetens

Litteratur

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

71%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Litteratur populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Värt att notera är att efterfrågan har minskat något om man backar fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Litteratur?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Skolbibliotekarie men även Bibliotekarie har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Bibliotekarier och arkivarier.
Vad tjänar man i yrken som använder Litteratur?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Bibliotekarier och arkivarier. Där är snittlönen 36 200 kr.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Litteratur. Här jämfört med hela yrkesgruppen Museiintendenter och bibliotekarier m.fl..
Litteratur
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Litteratur
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Bibliotekarier och arkivarier
Snittlön36 200SEK