Sök yrkesroll eller kompetens

Fritidshem

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

45%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Fritidshem populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Undervisning. Här har efterfrågan också minskat jämfört med fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Fritidshem?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Lärare i förskoleklass men även Grundlärare, fritidshem och Grundlärare, förskoleklass och 1-3 har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Förskollärare.
Vad tjänar man i yrken som använder Fritidshem?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Förskollärare. Där är snittlönen 32 600 kr.
Vad är populärt som liknar Fritidshem?
Av liknande kompetenser är Lärarlegitimation, Undervisning och Förskola mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Fritidshem. Här jämfört med hela yrkesgruppen Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare.
Fritidshem
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Fritidshem
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket