Sök yrkesroll eller kompetens

Antikvarie lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin museiintendenter m.fl. där antikvarie ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin museiintendenter m.fl. där antikvarie ingår.
2245Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Antikvarie?
Lönen för museiintendenter m.fl. där antikvarie ingår har en genomsnittslön på 39 700 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 42 900 kr. Lägst ligger Riket med 39 700 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Antikvarie?
Efterfrågan efter yrkesrollen Antikvarie har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 245 personer inom yrkeskategorin museiintendenter m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Antikvarie?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en antikvarie så är arkeologi, historia och etnologi de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Antikvarie