Sök yrkesroll eller kompetens

Museiassistent lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin arkiv- och biblioteksassistenter m.fl. där museiassistent ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin arkiv- och biblioteksassistenter m.fl. där museiassistent ingår.
3088Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Museiassistent?
Museiassistent är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 3 088 personer inom yrkeskategorin arkiv- och biblioteksassistenter m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Museiassistent?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en museiassistent så är konst, antikviteter/konst och historia de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Museiassistent