Sök yrkesroll eller kompetens

Kassavana

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

42%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Kassavana populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Restaurang. Här har efterfrågan också minskat jämfört med fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Kassavana?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Butikssäljare, fackhandel men även Butikssäljare, dagligvaror/Medarbetare, dagligvaror har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Butikssäljare, fackhandel.
Vad är populärt som liknar Kassavana?
Av liknande kompetenser är Butik, Restaurang och Kundservice mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Kassavana. Här jämfört med hela yrkesgruppen Butikspersonal.
Kassavana
Butikspersonal

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Kassavana
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket