Sök yrkesroll eller kompetens

Etnologi

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

31%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Etnologi populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. Historia är ett sådant exempel. Det har också skett en minskning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
Vad är populärt som liknar Etnologi?
Av liknande kompetenser är Museologi, Arkeologi och Kulturgeografi mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Etnologi. Här jämfört med hela yrkesgruppen Universitets- och högskolelärare.
Etnologi
Universitets- och högskolelärare

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Etnologi
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.