Sök yrkesroll eller kompetens

Etnologi

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

36%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Etnologi populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Undervisning. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
Vad är populärt som liknar Etnologi?
Av liknande kompetenser är Museologi, Konstvetenskap och Arkeologi mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Etnologi. Här jämfört med hela yrkesgruppen Universitets- och högskolelärare.
Etnologi
Universitets- och högskolelärare

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Etnologi
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.