Sök yrkesroll eller kompetens

Konstvetenskap

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

30%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Konstvetenskap populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. Undervisning är ett sådant exempel. Trots det har det skett en ökning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
Vad är populärt som liknar Konstvetenskap?
Av liknande kompetenser är Etnologi, Litteraturvetenskap och Konst mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Konstvetenskap. Här jämfört med hela yrkesgruppen Universitets- och högskolelärare.
Konstvetenskap
Universitets- och högskolelärare

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Konstvetenskap
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.