Sök yrkesroll eller kompetens

Dokumentation

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

81%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Dokumentation populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Dokumentation?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Stödassistent men även Habiliteringsassistent och Skötare (inom psykiatrisk vård) har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Vårdare, boendestödjare.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Dokumentation. Här jämfört med hela yrkesgruppen Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl..
Dokumentation
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Dokumentation
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket