Sök yrkesroll eller kompetens

Maskinoperatör, läkemedel lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin maskinoperatörer, farmaceutiska produkter där maskinoperatör, läkemedel ingår.
4357Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Maskinoperatör, läkemedel?
Efterfrågan efter yrkesrollen Maskinoperatör, läkemedel har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 4 357 personer inom yrkeskategorin maskinoperatörer, farmaceutiska produkter där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Maskinoperatör, läkemedel?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en maskinoperatör, läkemedel så är läkemedel/sjukvårdsprodukter, ständiga förbättringar/lean och livsmedel de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Maskinoperatör, läkemedel