Sök yrkesroll eller kompetens

Läkemedel/Sjukvårdsprodukter

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

52%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Läkemedel/Sjukvårdsprodukter populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Dokumentation. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Läkemedel/Sjukvårdsprodukter?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Sjuksköterska, medicin och kirurgi men även Sjuksköterska, psykiatrisk vård och Sjuksköterska, grundutbildad har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Grundutbildade sjuksköterskor.
Vad tjänar man i yrken som använder Läkemedel/Sjukvårdsprodukter?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Grundutbildade sjuksköterskor. Där är snittlönen 46 400 kr.
Vad är populärt som liknar Läkemedel/Sjukvårdsprodukter?
Av liknande kompetenser är Hälsa, Lager och Omvårdnad mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Läkemedel/Sjukvårdsprodukter. Här jämfört med hela yrkesgruppen Sjuksköterskor.
Läkemedel/Sjukvårdsprodukter
Sjuksköterskor

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Läkemedel/Sjukvårdsprodukter
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Psykiatrisjuksköterskor
Snittlön41 900SEK
Distriktssköterskor
Snittlön40 800SEK
Intensivvårdssjuksköterskor
Snittlön47 800SEK