Sök yrkesroll eller kompetens

Avsyning

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

48%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Avsyning populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Kvalitetskontroll. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Avsyning?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Robotsvetsare men även Maskinoperatör, mekanisk verkstad och CNC-operatör/FMS-operatör har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete.
Vad är populärt som liknar Avsyning?
Av liknande kompetenser är Elektronikmontering, MAG-svetsning och MAG/MIG-svetsning mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Avsyning. Här jämfört med hela yrkesgruppen Smeder och verktygsmakare m.fl..
Avsyning
Smeder och verktygsmakare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Avsyning
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket