Sök yrkesroll eller kompetens

Mekanik

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

71%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Mekanik populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Mekanik?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Hydraulreparatör men även Vindkraftstekniker och Vagnreparatör, järnväg har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Underhållsmekaniker och maskinreparatörer.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Mekanik. Här jämfört med hela yrkesgruppen Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl..
Mekanik
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Mekanik
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket