Sök yrkesroll eller kompetens

Livsmedel

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

63%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Livsmedel populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Läkemedel/Sjukvårdsprodukter. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Livsmedel?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Butikssäljare, dagligvaror/Medarbetare, dagligvaror. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Butikssäljare, dagligvaror.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Livsmedel. Här jämfört med hela yrkesgruppen Butikspersonal.
Livsmedel
Butikspersonal

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Livsmedel
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket