Sök yrkesroll eller kompetens

Läkemedelsindustri

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

21%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Läkemedelsindustri populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. Dokumentation är ett sådant exempel. Trots det har det skett en ökning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
Vad är populärt som liknar Läkemedelsindustri?
Av liknande kompetenser är GXP (t.ex. GMP, GCP, GLP), Livsmedelstillverkning och Bioteknik mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Läkemedelsindustri. Här jämfört med hela yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker.
Läkemedelsindustri
Ingenjörer och tekniker

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Läkemedelsindustri
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.