Sök yrkesroll eller kompetens

Personalansvar

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

70%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Personalansvar populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Personalansvar?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Personalansvarig men även Researcher, rekrytering och Organisationsutvecklare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Personal- och HR-specialister.
Vad tjänar man i yrken som använder Personalansvar?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Personal- och HR-specialister. Där är snittlönen 47 500 kr.
Vad är populärt som liknar Personalansvar?
Av liknande kompetenser är Budgetansvar, Arbetsmiljöansvar och Ekonomi mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Personalansvar. Här jämfört med hela yrkesgruppen Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl..
Personalansvar
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Personalansvar
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket