Sök yrkesroll eller kompetens

Logistik

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

63%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Logistik populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Lastning. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Logistik?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Transportplanerare men även Lagerplanerare och Godsmottagare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Transportledare och transportsamordnare.
Vad tjänar man i yrken som använder Logistik?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Transportledare och transportsamordnare. Där är snittlönen 37 100 kr.
Vad är populärt som liknar Logistik?
Av liknande kompetenser är Materialadministration/MA, Lastning och Lager mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Logistik. Här jämfört med hela yrkesgruppen Lagerpersonal och transportledare m.fl..
Logistik
Lagerpersonal och transportledare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Logistik
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket