Sök yrkesroll eller kompetens

Platschef, anläggning lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin driftchefer inom bygg, anläggning och gruva där platschef, anläggning ingår.
18817Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Platschef, anläggning?
Platschef, anläggning är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 18 817 personer inom yrkeskategorin driftchefer inom bygg, anläggning och gruva där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Platschef, anläggning?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en platschef, anläggning så är personalansvar, budgetansvar och entreprenadjuridik de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Platschef, anläggning