Sök yrkesroll eller kompetens

Kalkylering

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

40%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Kalkylering populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Upphandling. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Kalkylering?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Produktionsplanerare, tillverkningsindustri men även Byggnadskalkylator/Anbudsingenjör och Entreprenadingenjör har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik.
Vad tjänar man i yrken som använder Kalkylering?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik. Där är snittlönen 41 300 kr.
Vad är populärt som liknar Kalkylering?
Av liknande kompetenser är Entreprenadjuridik, Projektering och Upphandling mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Kalkylering. Här jämfört med hela yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker.
Kalkylering
Ingenjörer och tekniker

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Kalkylering
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket