Sök yrkesroll eller kompetens

Entreprenadjuridik

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

44%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Entreprenadjuridik populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Dokumentation. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Entreprenadjuridik?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Entreprenadingenjör men även Elkraftingenjör och Projektledare, maskin har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning.
Vad tjänar man i yrken som använder Entreprenadjuridik?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning. Där är snittlönen 46 100 kr.
Vad är populärt som liknar Entreprenadjuridik?
Av liknande kompetenser är Kalkylering, Projektering och Upphandling mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Entreprenadjuridik. Här jämfört med hela yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker.
Entreprenadjuridik
Ingenjörer och tekniker

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Entreprenadjuridik
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
Snittlön46 700SEK
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik
Snittlön41 300SEK