Sök yrkesroll eller kompetens

Projektering

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

65%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Projektering populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Upphandling. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Projektering?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Järnvägsingenjör men även VA-ingenjör och Väg- och vattenbyggnadsingenjör har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning.
Vad tjänar man i yrken som använder Projektering?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning. Där är snittlönen 44 100 kr.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Projektering. Här jämfört med hela yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker.
Projektering
Ingenjörer och tekniker

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Projektering
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
Snittlön45 100SEK
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik
Snittlön40 800SEK
GIS- och kartingenjörer
Snittlön35 900SEK