Sök yrkesroll eller kompetens

Kundmottagare, bilverkstad / Verkmästare, bilverkstad lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin övriga förmedlare där kundmottagare, bilverkstad/verkmästare, bilverkstad ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin övriga förmedlare där kundmottagare, bilverkstad/verkmästare, bilverkstad ingår.
3514Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Kundmottagare, bilverkstad/Verkmästare, bilverkstad?
Lönen för övriga förmedlare där kundmottagare, bilverkstad/verkmästare, bilverkstad ingår har en genomsnittslön på 35 600 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 39 800 kr. Lägst ligger Norra Mellansverige med 25 000 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Kundmottagare, bilverkstad/Verkmästare, bilverkstad?
Kundmottagare, bilverkstad/Verkmästare, bilverkstad är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 3 514 personer inom yrkeskategorin övriga förmedlare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Kundmottagare, bilverkstad/Verkmästare, bilverkstad?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en kundmottagare, bilverkstad/verkmästare, bilverkstad så är vårdavdelning/mottagning, fordonsteknik och kontraktsskrivning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Kundmottagare, bilverkstad/Verkmästare, bilverkstad