Sök yrkesroll eller kompetens

Svenskt medborgarskap

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

74%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Svenskt medborgarskap populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Svenskt medborgarskap?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Beredskapssamordnare/Krisberedskapssamordnare men även Verksamhetsanalytiker och Samhällsplanerare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Planerare och utredare m.fl..
Vad tjänar man i yrken som använder Svenskt medborgarskap?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Planerare och utredare m.fl.. Där är snittlönen 46 000 kr.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Svenskt medborgarskap. Här jämfört med hela yrkesgruppen Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl..
Svenskt medborgarskap
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Svenskt medborgarskap
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket