Sök yrkesroll eller kompetens

Fordonsteknik

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

48%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Fordonsteknik populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Bilen. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Fordonsteknik?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Lokreparatör men även Truckreparatör och Lastbilsmekaniker har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Underhållsmekaniker och maskinreparatörer.
Vad är populärt som liknar Fordonsteknik?
Av liknande kompetenser är Hydraulik, Mekanik och Bilen mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Fordonsteknik. Här jämfört med hela yrkesgruppen Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl..
Fordonsteknik
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Fordonsteknik
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket