Sök yrkesroll eller kompetens

Civilingenjör, organisationsutveckling lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin lednings- och organisationsutvecklare där civilingenjör, organisationsutveckling ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin lednings- och organisationsutvecklare där civilingenjör, organisationsutveckling ingår.
36611Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Vilken lön får man som Civilingenjör, organisationsutveckling?
Lönen för lednings- och organisationsutvecklare där civilingenjör, organisationsutveckling ingår har en genomsnittslön på 54 500 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 58 500 kr. Lägst ligger Östra Mellansverige med 45 900 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Civilingenjör, organisationsutveckling?
Efterfrågan efter yrkesrollen Civilingenjör, organisationsutveckling har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 36 611 personer inom yrkeskategorin lednings- och organisationsutvecklare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Civilingenjör, organisationsutveckling?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en civilingenjör, organisationsutveckling så är affärsutveckling, förändringsledning och industriell ekonomi de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Civilingenjör, organisationsutveckling