Sök yrkesroll eller kompetens

Sales

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

63%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Sales populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel B2B. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Sales?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Säljkonsulent men även Systemsäljare och Internationell säljare/Exportsäljare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Företagssäljare.
Vad tjänar man i yrken som använder Sales?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Företagssäljare. Där är snittlönen 46 700 kr.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Sales. Här jämfört med hela yrkesgruppen Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl..
Sales
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Sales
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket