Sök yrkesroll eller kompetens

Orderplanerare lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin ordersamordnare m.fl. där orderplanerare ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin ordersamordnare m.fl. där orderplanerare ingår.
16645Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Vilken lön får man som Orderplanerare?
Lönen för ordersamordnare m.fl. där orderplanerare ingår har en genomsnittslön på 36 200 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 40 000 kr. Lägst ligger Övre Norrland med 32 000 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Orderplanerare?
Efterfrågan efter yrkesrollen Orderplanerare har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 16 645 personer inom yrkeskategorin ordersamordnare m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Orderplanerare?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en orderplanerare så är logistik, sap applikationsplattform och sales de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Orderplanerare