Sök yrkesroll eller kompetens

Ordermottagning

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

35%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Ordermottagning populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. Kundservice är ett sådant exempel. Det har också skett en minskning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Ordermottagning?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Reservdelsspecialist/Bildelsspecialist. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer.
Vad är populärt som liknar Ordermottagning?
Av liknande kompetenser är Kundtjänst, Lager och Butik mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Ordermottagning. Här jämfört med hela yrkesgruppen Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl..
Ordermottagning
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Ordermottagning
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer