Sök yrkesroll eller kompetens

Monitor, affärssystem

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

56%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Monitor, affärssystem populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Performance. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Monitor, affärssystem?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Produktionsplanerare, tillverkningsindustri men även Produktionsingenjör, maskin och Produktionsledare, tillverkningsindustri har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik.
Vad tjänar man i yrken som använder Monitor, affärssystem?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik. Där är snittlönen 41 300 kr.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Monitor, affärssystem. Här jämfört med hela yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker.
Monitor, affärssystem
Ingenjörer och tekniker

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Monitor, affärssystem
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket