Sök yrkesroll eller kompetens

Vindkraftsprojektör lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin specialister inom miljöskydd och miljöteknik där vindkraftsprojektör ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin specialister inom miljöskydd och miljöteknik där vindkraftsprojektör ingår.
3452Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Vindkraftsprojektör?
Lönen för specialister inom miljöskydd och miljöteknik där vindkraftsprojektör ingår har en genomsnittslön på 41 700 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 52 300 kr. Lägst ligger Riket med 41 700 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Vindkraftsprojektör?
Vindkraftsprojektör är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 3 452 personer inom yrkeskategorin specialister inom miljöskydd och miljöteknik där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Vindkraftsprojektör?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en vindkraftsprojektör så är projektering, miljövetenskap och geografiskt informationssystem/gis de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Vindkraftsprojektör