Sök yrkesroll eller kompetens

Miljövetenskap

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

69%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Miljövetenskap populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Miljövetenskap?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Forskarassistent men även Doktorand och Postdoktor/Postdoc har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Forskarassistenter m.fl..
Vad tjänar man i yrken som använder Miljövetenskap?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Forskarassistenter m.fl.. Där är snittlönen 42 700 kr.
Vad är populärt som liknar Miljövetenskap?
Av liknande kompetenser är Geovetenskap, Ekologi och Biologi mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Miljövetenskap. Här jämfört med hela yrkesgruppen Universitets- och högskolelärare.
Miljövetenskap
Universitets- och högskolelärare

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Miljövetenskap
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Forskarassistenter m.fl.
Snittlön42 700SEK
Doktorander
Snittlön32 900SEK