Sök yrkesroll eller kompetens

Underhållstekniker, vattenrening lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin drifttekniker vid värme- och vattenverk där underhållstekniker, vattenrening ingår.
8883Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Underhållstekniker, vattenrening?
Underhållstekniker, vattenrening är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 8 883 personer inom yrkeskategorin drifttekniker vid värme- och vattenverk där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Underhållstekniker, vattenrening?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en underhållstekniker, vattenrening så är mekanik, driftövervakning och reglerteknik de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Underhållstekniker, vattenrening