Sök yrkesroll eller kompetens

Underhållstekniker, vattenrening lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin drifttekniker vid värme- och vattenverk där underhållstekniker, vattenrening ingår.
9123Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Underhållstekniker, vattenrening?
Efterfrågan efter yrkesrollen Underhållstekniker, vattenrening har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 9 123 personer inom yrkeskategorin drifttekniker vid värme- och vattenverk där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Underhållstekniker, vattenrening?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en underhållstekniker, vattenrening så är mekanik, reglerteknik och driftövervakning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Underhållstekniker, vattenrening