Sök yrkesroll eller kompetens

Drifttekniker ledningsnät VA lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin anläggningsarbetare där drifttekniker ledningsnät va ingår.
18684Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Drifttekniker ledningsnät VA?
Drifttekniker ledningsnät VA är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 18 684 personer inom yrkeskategorin anläggningsarbetare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Drifttekniker ledningsnät VA?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en drifttekniker ledningsnät va så är rörläggning, anläggningsarbete och rörläggning mark de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Drifttekniker ledningsnät VA