Sök yrkesroll eller kompetens

Grävmaskin

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

62%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Grävmaskin populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Anläggningsarbete. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Grävmaskin?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Grävmaskinförare men även Hjullastarförare, godshantering och Truckförare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Anläggningsmaskinförare m.fl..
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Grävmaskin. Här jämfört med hela yrkesgruppen Maskinförare.
Grävmaskin
Maskinförare

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Grävmaskin
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket