Sök yrkesroll eller kompetens

Reglerteknik

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

72%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Reglerteknik populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Reglerteknik?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Fastighetstekniker/Drifttekniker, fastighet men även Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Fastighetsskötare.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Reglerteknik. Här jämfört med hela yrkesgruppen Städledare och fastighetsskötare m.fl..
Reglerteknik
Städledare och fastighetsskötare m.fl.

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Reglerteknik
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket