Sök yrkesroll eller kompetens

Tidningsbud / Tidningsdistributör lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin reklamutdelare och tidningsdistributörer där tidningsbud/tidningsdistributör ingår.
5116Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Tidningsbud/Tidningsdistributör?
Tidningsbud/Tidningsdistributör är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 5 116 personer inom yrkeskategorin reklamutdelare och tidningsdistributörer där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Tidningsbud/Tidningsdistributör?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en tidningsbud/tidningsdistributör så är tidningsdistribution, böcker/tidskrifter och logistik de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Tidningsbud/Tidningsdistributör