Sök yrkesroll eller kompetens

Arbetsrätt

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

47%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Arbetsrätt populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Arbetsmiljö. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Arbetsrätt?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är HR-strateg men även Ombudsman och HR-generalist/HR-partner har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Personal- och HR-specialister.
Vad tjänar man i yrken som använder Arbetsrätt?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Personal- och HR-specialister. Där är snittlönen 47 500 kr.
Vad är populärt som liknar Arbetsrätt?
Av liknande kompetenser är Rehabilitering, Personalansvar och Arbetsmiljö mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Arbetsrätt. Här jämfört med hela yrkesgruppen Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl..
Arbetsrätt
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Arbetsrätt
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket