Sök yrkesroll eller kompetens

Böcker/Tidskrifter

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

70%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Böcker/Tidskrifter populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Värt att notera är att efterfrågan har minskat något om man backar fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Böcker/Tidskrifter?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Forskarassistent men även Doktorand och Universitets- och högskolelektor har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Forskarassistenter m.fl..
Vad tjänar man i yrken som använder Böcker/Tidskrifter?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Forskarassistenter m.fl.. Där är snittlönen 42 700 kr.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Böcker/Tidskrifter. Här jämfört med hela yrkesgruppen Universitets- och högskolelärare.
Böcker/Tidskrifter
Universitets- och högskolelärare

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Böcker/Tidskrifter
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Forskarassistenter m.fl.
Snittlön42 700SEK
Doktorander
Snittlön32 900SEK
Universitets- och högskolelektorer
Snittlön52 000SEK