Sök yrkesroll eller kompetens

Skolvaktmästare lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin fastighetsskötare där skolvaktmästare ingår.
41721Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Skolvaktmästare?
Efterfrågan efter yrkesrollen Skolvaktmästare har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 41 721 personer inom yrkeskategorin fastighetsskötare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Skolvaktmästare?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en skolvaktmästare så är fastighetsskötsel, möbler och vårdavdelning/mottagning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Skolvaktmästare