Sök yrkesroll eller kompetens

Möbler

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

79%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Möbler populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Möbler?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Skolvaktmästare men även Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Fastighetsskötare.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Möbler. Här jämfört med hela yrkesgruppen Städledare och fastighetsskötare m.fl..
Möbler
Städledare och fastighetsskötare m.fl.

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Möbler
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket