Sök yrkesroll eller kompetens

Hotellvaktmästare / Piccolo lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin vaktmästare m.fl. där hotellvaktmästare/piccolo ingår.
5542Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Hotellvaktmästare/Piccolo?
Efterfrågan efter yrkesrollen Hotellvaktmästare/Piccolo har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 5 542 personer inom yrkeskategorin vaktmästare m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Hotellvaktmästare/Piccolo?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en hotellvaktmästare/piccolo så är fastighetsskötsel, snöskottning och fastighetsdrift de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Hotellvaktmästare/Piccolo