Sök yrkesroll eller kompetens

Organisationschef lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin chefstjänstemän i intresseorganisationer där organisationschef ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin chefstjänstemän i intresseorganisationer där organisationschef ingår.
970Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Organisationschef?
Lönen för chefstjänstemän i intresseorganisationer där organisationschef ingår har en genomsnittslön på 53 700 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 56 400 kr. Lägst ligger Riket med 53 700 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Organisationschef?
Efterfrågan efter yrkesrollen Organisationschef har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 970 personer inom yrkeskategorin chefstjänstemän i intresseorganisationer där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Organisationschef?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en organisationschef så är personalansvar, budgetansvar och personalutveckling de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Organisationschef