Sök yrkesroll eller kompetens

Lärare i praktiskt / estetiskt och annat ämne lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin gymnasielärare där lärare i praktiskt/estetiskt och annat ämne ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin gymnasielärare där lärare i praktiskt/estetiskt och annat ämne ingår.
29676Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Vilken lön får man som Lärare i praktiskt/estetiskt och annat ämne?
Lönen för gymnasielärare där lärare i praktiskt/estetiskt och annat ämne ingår har en genomsnittslön på 37 400 kr. Högst ligger Västsverige med ett snitt på 38 600 kr. Lägst ligger Norra Mellansverige med 34 700 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Lärare i praktiskt/estetiskt och annat ämne?
Efterfrågan efter yrkesrollen Lärare i praktiskt/estetiskt och annat ämne har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 29 676 personer inom yrkeskategorin gymnasielärare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Lärare i praktiskt/estetiskt och annat ämne?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en lärare i praktiskt/estetiskt och annat ämne så är montessoripedagogik, pedagogiskt ledarskap och alternativ och kompletterande kommunikation/akk de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Lärare i praktiskt/estetiskt och annat ämne