Sök yrkesroll eller kompetens

Mätteknik

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

65%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Mätteknik populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Programmering. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Mätteknik?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Svarvare men även Laseroperatör/Laserskärare och CNC-operatör/FMS-operatör har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete.
Vad är populärt som liknar Mätteknik?
Av liknande kompetenser är Skärande bearbetning, CNC och Ritningsläsning mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Mätteknik. Här jämfört med hela yrkesgruppen Smeder och verktygsmakare m.fl..
Mätteknik
Smeder och verktygsmakare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Mätteknik
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket