Sök yrkesroll eller kompetens

Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin drifttekniker vid värme- och vattenverk där kylmaskinist, kyl- och frysanläggning ingår.
9123Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning?
Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 9 123 personer inom yrkeskategorin drifttekniker vid värme- och vattenverk där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en kylmaskinist, kyl- och frysanläggning så är kylteknik, teknisk dokumentation och reglerteknik de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning